ร้อนน่าดู!! “ขึ้นค่า FT” ประชาชนแบกรับจ่ายค่าไฟ 3.50/หน่วย

0
129

วันที่ 19 เม.ย. 60 ที่ประชุมกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติ ปรับค่าเอฟที งวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2560 ลงมาอยู่ที่ -24.77 สตางค์ต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน 12.52 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.5079 บาทต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือคิดเป็ยร้อยละ 3.70 ของไฟฟ้าทั้งหมด

โดย นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า สาเหตุหลักมาจาก ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับตัวสูงขึ้นตามรอบการปรับราคาตามสัญญา จากทั้งอ่าวไทยและพม่าและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

loading...

ขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่แข็งค่า ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 2560 เท่ากับ 68,198 ล้านหน่วย ซึ่งถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 5853 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 9.39 ตลอดจนสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้ายังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

แบ่งปัน