สลด! พายุพัดถล่มสวนยาง โรงเรียนบ้านเก่าที่สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จมาเยี่ยมชม (ภาพ)

0
717

วันที่ 7 ธ.ค.60   ที่ อ.นาทวี จ.สงขลา ได้เกิดลมพายุพัดสวนยางพาราของโรงเรียนบ้านเก่า จนล้มถอนรากถอนโคนไปประมาณ1ไร่หรือกว่า80 ต้น ซึ่งเป็นสวนยางของโรงเรียนที่นำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียน

.

loading...

 

ที่สำคัญสวนยางแห่งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เคยเสด็จมาเยี่ยมชมและรับสั่งให้โรงเรียนใช้เป็นต้นแบบให้นักเรียนได้เรียนรู้การกรีดยางพาราอีกด้วย และโรงเรียนบ้านเก่าแห่งนี้ก็เป็นโรงเรียนในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่นเดียวกัน

.

เหตุการณ์ต้นยางล้มที่เกิดขึ้นได้สร้างหดหู่ใจให้กับทั้งครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านเก่าเป็นอย่างมากเป็นสวนยางที่มีคุณค่าทางใจจิตและอยู่คู่มากับโรงเรียนตั้งแต่สร้างเสร็จเมื่อปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และยังทำให้โรงเรียนได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศประจำปี 2559 อีกด้วย

.

.

แบ่งปัน