SUPERโพล เผยประชาชนร้อยละ 54.1 หนุนมีซูเปอร์รัฐบาลคุมรัฐบาลเลือกตั้ง

0
528

ซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจประชาชนร้อยละ 54.1 หนุนมีซูเปอร์รัฐบาลคุมรัฐบาลเลือกตั้ง – ร้อยละ 66.2 เร่งกฎหมายปฏิรูปตำรวจ

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “สมการการเมืองจัดตั้งรัฐบาลอนาคต ในการคาดการณ์ของประชาชน” จากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,104 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 24 – 26 พ.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ถูกศึกษาหรือร้อยละ 82.4 ระบุยังไม่มีคนที่แก้ปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ได้ดีถ้าไม่ใช่รัฐบาล และ คสช. โดยเมื่อวิเคราะห์สมการการเมืองจัดตั้งรัฐบาลอนาคต ในการคาดการณ์ของประชาชนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการเลือกตั้งปลายปีหน้า พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.5 ระบุสมการ การเมืองจัดตั้งรัฐบาลอนาคต มีพรรคการเมืองใหญ่ + พรรคการเมืองเล็ก + พรรคการเมืองสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะที่ร้อยละ 39.5 ระบุมีพรรคการเมืองใหญ่ + พรรคการเมืองเล็ก เป็นสมการการเมืองจัดตั้งรัฐบาลอนาคตในการคาดการณ์ของประชาชน

ทั้งนี้ เกินครึ่งหรือร้อยละ 54.1 เห็นด้วยที่จะมี ซูเปอร์รัฐบาลควบคุมรัฐบาลจากการเลือกตั้งอีกต่อหนึ่ง ในขณะที่ร้อยละ 45.9 ไม่เห็นด้วย โดยในส่วนข้อเสนอแนะจากประชาชนต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ควรเร่งทำงานแก้ไขกฎหมาย ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งประเทศมากกว่าผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ได้แก่ กฎหมายปฏิรูปตำรวจ (66.2) กฎหมายเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำ คนรวย คนจน เข้าถึงทรัพยากรเท่าเทียม (56.3) กฎหมายปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น (52.1) รอง ๆ ลงไป คือ กฎหมายแก้ปัญหาอุบัติเหตุ ควบคุมพฤติกรรมคนขับรถ ให้โทษหนักขึ้นกฎหมาย ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบกฎหมายส่งเสริมการทำธุรกิจของผู้มีรายได้น้อย เศรษฐกิจชุมชน กฎหมายแรงงานบังคับสกัดปัญหาค้ามนุษย์ กฎหมายส่งเสริมการทำงานขององค์กรอิสระ ตรวจสอบรัฐบาลกฎหมายควบคุมยาสูบให้ได้ผล ป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่กฎหมายควบคุมการโฆษณาเหล้า เบียร์ ไวน์ ให้เข้มงวดมากขึ้นกฎหมาย ควบคุมการใช้อินเทอร์เนต สกัดกั้น เฟซบุ๊ก โซเชียลที่ทำลายสถาบันสำคัญของชาติ และกฎหมายภาษีมรดก

 

 

 

ที่มา : INN News

แบ่งปัน