“ซูเปอร์โพล” ค้านข้อเสนอแก้กฎหมายคุมน้ำเมา หวังคสช.เข้มเหล้า-เบียร์เป็นของขวัญปีใหม่!

0
743

วันที่ 11 ธ.ค. สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน เรื่อง “เสียงสังคม ถ้าจะแก้กฎหมายคุมน้ำเมา” จากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,204 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.5 เป็นห่วงต่อ เด็กและเยาวชนจะกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ของ ธุรกิจน้ำเมา เหล้า เบียร์ ไวน์ ในขณะที่ร้อยละ 19.5 ไม่ห่วง

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.6 ระบุ ผลกระทบจากโทษของการดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ ได้แก่ อุบัติเหตุจะมากขึ้น ถ้ามีการแก้ไขกฎหมาย ยกเลิกการคุมเหล้าเบียร์ ไวน์ ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มธุรกิจ น้ำเมา รองลงมา คือ ร้อยละ 77.9 ระบุ การทะเลาะวิวาท จะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 67.4 ระบุ ความรุนแรงจะมากขึ้น ร้อยละ 65.6 ระบุ การคุกคามทางเพศ ข่มขืน เด็ก สตรี จะเพิ่ม ร้อยละ 50.8 ระบุ เหตุอาชญากรรม จะเพิ่ม และร้อยละ 46.9 ระบุ คนเมาเหล้า เบียร์ จะเพิ่ม ร้อยละ 34.3 ระบุ คนเป็นโรคร้าย มะเร็ง และพิษสุรา จะเพิ่ม ตามลำดับ

loading...

อย่างไรก็ตาม ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.7 ระบุ รัฐบาล และ คสช. ควรเข้มงวด คุม เหล้า เบียร์ ไม่แก้กฎหมาย เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ เด็กและเยาวชน และ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.6 ระบุ ถ้าแก้กฎหมาย คุมเหล้า เบียร์ ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มธุรกิจ จะเกิดผลเสียต่อสังคมโดยส่วนรวมมากกว่า

แบ่งปัน