เช็คด่วน! ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นว่างเพิ่มอีก 4 พันกว่าอัตรา

0
271

วันที่ 11 ก.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการว่า ได้รับการรายงานเพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และจากกรณีมีตำแหน่งว่างที่ไม่สามารถสรรหาได้ภายใน 150 วัน เพิ่มเติมอีก 4,054 อัตรา จากเดิม 9,895 เป็น 13,949 อัตรา ส่งผลให้ผู้เข้ารับการสรรหาได้รับโอกาสในการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น

.

loading...

โดยจะนำข้อมูลตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ว่างของ อปท.ต่างๆ ให้ผู้ผ่านการสรรหาใช้เป็นข้อมูลเลือกตำแหน่ง ทางเว็บไซต์กรมสถ. www.dla.go.th เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกอปท. ที่ประสงค์จะไปแต่งตั้งด้วย

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า สำหรับการรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 480 คนนั้น กำหนดไว้ในวันที่ 13 ก.ค. ที่ห้องประชุม 209 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และให้ผู้รายงานตัว แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับ ไม่ต้องสวมหมวก นำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือหากหมดอายุจะต้องไม่เกิน 60 วันนับถึงวันรายงานตัว ซึ่งต้องปรากฏรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว เพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด) ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีผลในวันที่ 1 ส.ค.นี้

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หัวข้อ “การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น” และ facebook fanpage : สำนักงาน ก_กลาง ได้อีกทางหนึ่งด้วย

แบ่งปัน