ทหารเรือเปิดฐาน! ให้เยาวชนมีส่วนร่วมปกป้องผืนป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (คลิป)

0
358

เวลา 10.30น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ชายหาดฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด บ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด  น.อ.วรพล สิทธิจิตต์  ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัดตราด (ท) เป็นประธานในการปลูกป่าชายเลน พร้อมด้วย น.อ.สมนึก กรอบคำ ผบ.ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด คณะนายทหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนศูนย์ปัญจะพิทยาคารจำนวน 110  คนเข้าร่วมโครงการ

.

loading...

.

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมกันระหว่างทหารฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด และครู อาจารย์ นักเรียนจากศูนย์ปัญจพิทยาคาร ในการนำต้นกล้าไม้โกงกาง มาช่วยกันปลูกเลียบชายหาดของฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดซึ่งเป็นชายหาดทรายปนเลน  พร้อมการให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนที่ร่วมโครงการ โดยเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในการนำนักเรียน เยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆมาร่วมโครงการ

.

.

น.อ.สมนึก กรอบคำ ผบ.ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด กล่าวว่าสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ในการเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ เพื่อให้เป็นคนมีใจสีเขียว รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยสร้างผืนป่าให้กับชายฝั่งทะเลของฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดที่หลายปีก่อนมีสภาพเป็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม หลังร่วมโครงการ ทำให้ชายทะเลแห่งนี้เริ่มอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

.

.

ที่มา ทีมข่าวอิสระโพสต์

แบ่งปัน