คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิด สอบนักธรรม ชั้นโท – เอก พุทธศาสนิกชน ร่วมสอบกว่า 30,000 คน

0
261

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง มาเป็นประธานในพิธีเปิด สอบนักธรรมชั้นโท – เอก และธรรมศึกษา สนามหลวงประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี พระอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน เป็นผู้นำโอวาทของแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวให้กับผู้เข้าสอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ การจัดสอบในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งสนามสอบ มีทั้งหมด 40 สนามสอบ ในเขตแต่ละ 16 อำเภอ มีนักเรียน ประชาชน ผู้เข้าสอบ จำนวน 30,624 คน โดยมี พระครูเกษมจันทวิมล เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ พร้อมด้วย คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่เข้าสอบ

.

loading...


เนื่องด้วยประเทศไทยดำรงอยู่อย่างสงบร่มเย็นมาถึงปัจจุบันนี้ ก็ด้วยเหตุที่บรรพบุรุษของเราได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตคำสั่งสอนได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ในทุกบทบาทหน้าที่ความดำรง ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาอาศัยเหตุที่สำคัญ 2 ประการคือปริยัติการศึกษาศาสนธรรมอย่างหนึ่งปฏิบัติคือการฝึกหัดกายวาจาใจให้ดำเนินไปตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วนั้นอย่างหนึ่ง การจะมีปัญญานั้นย่อมเกิดแต่การศึกษาหลักธรรมคำสอนให้รู้และเข้าใจตรงตามความเป็นจริงและนำความรู้ความเข้าใจที่ได้มาอบรมฝึกฝนตนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบย่อมเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและสังคม

.


ด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงอำนวยคุณประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อประเทศชาติการสอบธรรมสนามหลวงครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งที่จะทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนและพร้อมที่จะปฏิบัติตามของนักเรียนทั้งหลายการนับถือพระพุทธศาสนาจึงมีความหมายทั้งแก่ครอบครัวและสังคม

.

.

แบ่งปัน