ดุสิตโพล ชี้ประชาชนร้อยละ 54.06 ยังเลือกส.ส.คนเดิมแม้จะย้ายพรรค มองเป็นสิทธิบุคคล

0
188

วันที่ 2 ธ.ค.61 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,180 คน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ในหัวข้อประชาชนคิดอย่างไรกับการย้ายพรรค เนื่องจาก วันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายที่อดีตส.ส.ที่ต้องการย้ายพรรค จะต้องตัดสินใจเลือกสมัครเป็นสมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่ง เพื่อให้มีคุณสมบัติครบ 90 วัน ก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือน ก.พ.2562 จึงเป็นที่จับตาดูว่าการย้ายพรรคของอดีต ส.ส.ครั้งนี้ จะส่งผลให้แต่ละพรรคมีความเคลื่อนไหวอย่างไร เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณีการย้ายพรรค พบว่า ประชาชนร้อยละ 38.42 มองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย รองลงมาร้อยละ 29.33 เพื่ออำนาจและผลประโยชน์ เพื่อความมั่นคง ก้าวหน้า และร้อยละ 19.73 ไม่ว่าจะอยู่พรรคใด ขอให้ตั้งใจทำงาน พัฒนาประเทศให้ดีขึ้น

ขณะที่ประชาชนคิดว่าการย้ายพรรคมีผลต่อการเลือก สส. หรือไม่ พบว่า ประชาชนเกินครึ่งร้อยละ 51.04 เห็นว่ามีผล เพราะกระทบความรู้สึก ความเชื่อมั่น เชื่อใจลดลง พิจารณาจากพรรคที่ชอบ แต่ละพรรคมีนโยบายต่างกัน ส่วนร้อยละ 48.96 ไม่มีผล เพราะพิจารณาที่ตัวบุคคล ยังชอบเหมือนเดิม ดูจากผลงานที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถ อยู่พรรคไหนก็ทำงานได้

loading...

.

นอกจากนี้ หาก สส. ที่ประชาชนเลือกครั้งที่แล้วย้ายพรรค การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนยังจะเลือกผู้สมัครคนนั้นเป็น สส. อีกหรือไม่ พบว่า ประชาชนร้อยละ 54.06 ยังเลือก เพราะชื่นชอบเหมือนเดิม การย้ายพรรคเป็นเหตุผล ส่วนตัว ขณะที่ร้อยละ 45.94 ไม่เลือก เพราะชอบพรรคเดิม นโยบายไม่เหมือนกัน ขาดอุดมการณ์ ไม่มีจุดยืน

.

แบ่งปัน