จ.ตราดจัดกิจกรรมรักษ์สะหงาด หาดบานชื่น ร่วมรณรงค์เก็บขยะตามชายหาด

0
275

วันที่ 2ธ.ค. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.)จังหวัดตราด รู้รักบ้านเกิด กระตุ้นการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม รักษ์สะหงาด หาดบานชื่น เก็บขยะตามชายหาด หมู่ 5 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ บริเวณชายหาดบานชื่น  นายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในการเปิดจัดกิจกรรมรักษ์สะหงาด หาดบานชื่น พร้อมด้วย นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อํานวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) จังหวัดตราด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมรักษ์สะหงาด หาดบานชื่น นางวิยะดา ซวง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ทหาร ตํารวจ นักเรียน กศน. อบต.ไม้รูด และหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมกว่า 200 คน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานนะ ที่เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้วางกลยุทธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวในปี 2562 ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีไทย และสร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสํานึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวในชุมชน และผู้ประกอบการ ร่วมกันรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาวะขยะในแหล่งท่องเที่ยว จึงมีนโยบายในการจัดโครงการ เมืองไทยสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก เลอะ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวของหาดบานชื่นเป็นหลัก

.

loading...

นับได้ว่าเป็นการเปิดการท่องเที่ยวฤดูกาลใหม่ที่ค่อนข้างสุดสวย ของปีนี้ใหม่ที่จะมาถึงนี้  ททท.ตราด มุ่งประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้นักท่องเที่ยวและเจ้าของพื้นที่ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะของแหล่งท่องเที่ยว  โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ได้กําหนดเปิดตัวโครงการเก็บขยะ พร้อมกันทั้ง 45 สํานักงานในประเทศ  เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชายหาด  หาดบานชื่นเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของภาคตะวันออกที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ที่ใด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สํานักงานตราด จึงกําหนดจัดกิจกรรม ลด โลก เลอะ รักษ์สะหงาด หาดบานชื่น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลฝั่งของจังหวัดตราด ที่มีความสวยงาม ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  มีพันธมิตรทางการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวนกว่า 200 คน ทางนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดได้กล่าวว่า ชายหาดบานชื่นจะยังเป็นชายหาดที่สวยงามที่ปลอดภัยจากขยะมูลฝอย ซึ่งมีการจัดเก็บขยะและดูแลไม่ให้ทิ้งขยะตามชายหาด พร้อมประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเพื่ออานาคตต่อไป

.

.

.

.

ขอบคุณที่มา ทีมข่าวอิสระโพสต์

แบ่งปัน