สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้กับราษฎรจังหวัดตราด

0
281

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.62  เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 496 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตราด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวรายงานจำนวนผู้เข้ารับสิ่งของพระราชทาน

.

loading...

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้ทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย

.

ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวราษฎรในตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จำนวน 4 ครอบครัว ป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงและผู้สูงอายุ ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

.

.

แบ่งปัน