สุดคึกคัก เริ่มแล้ววันเด็กพื้นที่ จ.ตราด ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ามาร่วมกัน เป็นจำนวนมาก

0
226

วันที่ 12 ม.ค.62 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” คำขวัญวันเด็กจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นคำขวัญประจำปี 2562 สั้นๆแต่มีความหมาย บรรยากาศช่วงเช้าหลายพื้นที่ของจังหวัดตราดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติพร้อมกัน นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ามาร่วมกันวันเด็กกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้า โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนำอาหาร ขนม และเกมส์ต่างๆมาให้เด็กเล่นสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆอย่างยิ่ง

.

loading...


ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้กล่าวเปิดงานและอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้เด็กๆ โดยมีใจความว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิด และทำสิ่งใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคำขวัญวันเด็กที่มอบให้ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

.

นอกจากนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดยังได้ให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานวันเด็ก ให้รู้จักใช้ชีวิตให้มีค่า ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่านำเวลาว่างไปทำในสิ่งที่ผิด ตั้งใจเรียนหนังสือ และเป็นคนดีกับพ่อแม่และสังคม โดยบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดตราดคึกคักตั้งแต่ช่วงเข้าเป็นมา สมกับการรอคอยของเด็กๆ

.

.

แบ่งปัน