ไทยรักษาชาติไม่ยอม! นายเรืองไกร สมาชิกพรรค จ่อร้องเบรคประกาศชื่อ “บิ๊กตู่” นั่งแคนดิเดต ชี้ขาดคุณสมบัติ

0
354

วันที่ 10 ก.พ.62   นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้เวลา13.00น.จะไปยื่นให้กกต. พิจารณาไม่ประกาศรายชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคพลังประชารัฐให้เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ที่จะเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ

นายเรืองไกร กล่าวว่า ในการเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ของพรรคพลังประชารัฐ ต้องยื่นเอกสารตามที่ กกต. กำหนด 2 แบบ คือ

.

loading...แบบ ส.ส. 4/29 ที่หัวหน้าพรรคต้องลงนามรับรองว่า การคัดเลือกได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคการเมือง และแบบ ส.ส. 4/30 ที่พล.อ.ประยุทธ์ฯ ต้องลงนามรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ซึ่งจากที่ตนตรวจสอบข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 91 (1) พบว่า การเสนอชื่อบุคคลคือพล.อ.ประยุทธ์ฯ นั้น จะต้องให้พล.อ.ประยุทธ์ฯ มีหนังสือยินยอมก่อน และข้อ 91 วรรคสอง ระบุไว้ว่า การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น จึงเห็นได้ว่า พรรคพลังประชารัฐ พิจารณาคัดเลือกพล.อ.ประยุทธ์ฯ ไปก่อนที่จะมีหนังสือยินยอมจากพล.อ.ประยุทธ์ 

“ที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐเห็นชอบเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ต่อมาพลเอกประยุทธ์ฯ ได้ยินยอมและตอบรับการเสนอชื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 จึง เป็นการที่พล.อ.ประยุทธ์มีหนังสือ ยินยอม หลังที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐมีมติ เห็นชอบให้เสนอชื่อ กรณีจึงไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 91 วรรคสอง 

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ฯ ยังอาจเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) (12) และ (15) อีกด้วย เนื่องจากมาตรา 98 (3) ห้ามเป็นเจ้าของสื่อมวลชนใด ๆ แต่พลเอกประยุทธ์ฯ ถูกร้องว่า เป็นเจ้าของสื่อออนไลน์หลายชนิด และพลเอกประยุทธ์ฯ ยังมีฐานะเป็นหัวหน้า คสช. ที่มีอำนาจตามมาตรา 44 และได้รับเงินตอบแทนอีกเดือนละ 125,590 บาท จึงอาจเข้าลักษณะเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามความในมาตรา 98 (12) และ (15) จึง จำเป็นต้องไปร้องต่อ กกต. เพื่อให้พิจารณาไม่ประกาศรายชื่อพลเอกประยุทธ์ฯ ตามแบบ ส.ส. 4/31 เนื่องจากพลเอกประยุทธ์ฯ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคพลังประชารัฐ โดยไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรค และเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) (12) และ (15) ซึ่งโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 89 วรรคสอง ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น

.

แบ่งปัน