ข่าวดี! มติ กกพ. คงค่า FT ส่งผลตรึงราคาค่าไฟอีก 4 เดือน เพื่อบรรเทาค่าครองชีพปชช.

0
288

วันที่ 7มี.ค. นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผย มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่าเอฟที สำหรับเรียกเก็บงวดเดือนพฤษภาคมถึง สิงหาคม ปี 2562 อยู่ที่ระดับ  -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ไม่ปรับขึ้นจากงวดก่อน ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ประชาชนต้องจ่ายยังอัตราเท่าเดิมที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยทาง กกพ. จะนำเงินที่เหลือจากการบริหารเอฟทีในปี 2561 จำนวน 4,576 ล้านบาท มาใช้เพื่อลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราน้ำมันที่มีความผันผวน ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

สำหรับความต้องการใช้พลังงานใหม่เดือน พฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2562 เท่ากับ 67,090 ล้านหน่วย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือน มกราคม ถึงเมษายน  4,615 ล้านหน่วย หรือคิดเป็น 7.39% ด้านแนวโน้มราคาเชื้อเพลิง ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า คาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติจะอยู่ที่ราว 272.71 บาทต่อล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากลดลงจากงวดที่ผ่านมา 10.95 บาทต่อล้านบีทียู

loading...

 

แบ่งปัน