กองทัพอากาศ ส่งหน่วยบินฝนหลวงกองทัพอากาศ ร่วมปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ประจำปี 2562 บรรเทาภัยแล้งให้ประชาชน

0
1449

 

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวงกองทัพอากาศ ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง มีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักบินและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง โดยในปี 2562 นี้ กองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบิน พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโครงการพระราชดำริฝนหลวงจำนวน 12 เครื่อง โดยเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง , เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (Alpha Jet) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมสนับสนุนสถานที่เป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 11 แห่ง เพื่อยับยั้งการเกิดลูกเห็บ//ปฏิบัติการภารกิจฝนหลวงเมฆอุ่น และปฏิบัติภารกิจฝนหลวงด้วยพลุสารดูดความชื้น เสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป

loading...

สำหรับการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นอีกภารกิจสำคัญที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพอากาศ เพราะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร กองทัพอากาศจึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วทุกภูมิภาค

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน