มท. 1 เผยแต่ละจังหวัดเตรียมการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ

0
280

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยแต่ละจังหวัดเตรียมการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ พร้อมระบุโครงการเฉลิมพระเกียรติแต่ละจังหวัดจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม

loading...

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงมหาดไทย โดยทุกจังหวัด ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการ คือ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และ โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ซึ่งขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เตรียมดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติแล้ว โดยแต่ละโครงการได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการให้กับทุกจังหวัดเป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานต้นรวงผึ้งให้แต่ละจังหวัดนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยจังหวัดต่างๆ จะเร่งเตรียมการและปลูกให้เรียบร้อยก่อนงานพระราชพิธี หรือภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ โดยจะหาฤกษ์วันมงคลในการทำกิจกรรมอีกครั้ง ส่วนการเตรียมถนนยังมีเวลาเตรียมการเพื่อการพัฒนาจังหวัดและเป็นสัญญลักษณ์ที่ดีงามของแต่ละจังหวัดต่อไป

ส่วนกิจกรรมพัฒนาลำคลองนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า แต่ละจังหวัดได้เตรียมการพัฒนาไว้แล้ว โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ร่วมกันทำสาธารณประโยชน์ให้พื้นที่ของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีถนน ลำคลอง สวนสาธารณะที่สวยงาม โดยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนและสังคมมีสภาพแวดล้อมที่ดีและสวยงามเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน