ด่วน! โปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง 250 ส.ว.ลงในราชกิจจาฯ แล้ว

0
214

วันที่ 14 พ.ค. มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้.

คลิกอ่านรายชื่อทั้งหมด

แบ่งปัน