“เกศปรียา” โฆษกเพื่อชาติ ขอ ส.ส.โหวตนายกฯตามจิตสำนึกที่ถูกต้องชอบธรรม เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

0
518

วันที่ 30 พ.ค.62 นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า กรณีที่พรรค พลังประชารัฐ ที่ได้จำนวน ส.ส. น้อยกว่าพรรคเพื่อไทยแต่ดึงดันจะตั้งรัฐบาลให้ได้ แม้ว่าจะยุ่งยากในการหาคะแนนเสียงสนับสนุน แทนที่จะยอมรับว่าพรรคตนแพ้เลือกตั้งเปิดโอกาสให้พรรคชนะจัดตั้งรัฐบาล แต่ด้วยที่มีเป้าหมายว่าจะต้องอยู่ในอำนาจต่อของผู้ที่จะสืบทอดรัฐประหาร จึงยอมตามเงื่อนไขของพรรคที่จะสนับสนุนทุกอย่างทั้งที่แท้จริงไม่ยินดี รวมกับกรณีที่ผู้ต้องการสืบทอดรัฐประหารแนะนำให้ไปอ่านหนังสือ Animal Farm ที่มีเนื้อหาถึงการที่สัตว์ในฟาร์มปฏิวัติคน แล้วสุดโต่งว่าสิ่งที่คนทำเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมด แต่สารในหนังสือสื่อเพื่อจะสะท้อนว่าเผด็จการเป็นสิ่งไม่ดี ทุกคนในสังคมต้องเสมอภาค

พร้อมกันนี้ ตนขอเสนอให้ ส.ส. และนักการเมืองในทุกพรรค ถ้ารักความชอบธรรมและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ขอให้ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีตามจิตสำนึกที่ถูกต้องชอบธรรม ตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องการผู้สืบทอดรัฐประหารประมาณร้อยละ 70 ของประเทศ

.

แบ่งปัน