ขยายวงกว้างในไทย… พบติดโควิด-19เพิ่มอีก6คน ยอดสะสม59คน

0
868

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แถลงข่าว สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ระบุว่า สถานการณ์ของโรคในประเทศไทย ขณะนี้ ยังไม่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ผู้ป่วยยืนยันของไทยทราบประวัติการสัมผัสชัดเจน มีหลายกรณีจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ในการกักตัวเองอยู่ที่บ้าน ไม่งดกิจกรรมทางสังคม ส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัว คนใกล้ชิด และเพื่อนร่วมงาน จึงขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่มีรายงานการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้แยกตัวเองอยู่ที่บ้าน เฝ้าสังเกตอาการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดจนครบ 14 วัน

ซึ่งในวันนี้ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 6 คน รายแรกเป็น ชายไทย อายุ 21 ปี อาชีพเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ , รายที่ 2 เป็น ชายไทย อายุ 40 ปี เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นประจำสนามบินสุวรรณภูมิ, รายที่ 3 เป็น ชายไทย อายุ 25 ปี พนักงานบริษัทเอกชน พบประวัติเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติจำนวนมาก รวมถึงติดต่อกับบุคคลหลากหลาย, รายที่ 4 เป็นหญิงไทย อายุ 27 ปี เดินทางกลับจากเกาหลีใต้, รายที่ 5 เป็นชายไทยอายุ 40 ปี เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น และรายที่ 6 ผู้ป่วย ชายชาวสิงคโปร์ อายุ 36 ปี เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในกทม. โดยสรุปวันนี้ มีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายแล้ว 34 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 24 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 59 ราย สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก 1 ราย ที่รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

แบ่งปัน