เด็ก6เดือนติดโควิด!! ไทยป่วยเพิ่มอีก 50 ราย ยอดสะสม 322 ราย

0
1380

20 มี.ค.63 – ที่กระทรวงสาธารณสุข  มีการแถลงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-1 ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ยืนยัน 50 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมมีจำนวน 322 ราย

โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ใกล้ชิดผู้สัมผัสก่อนหน้า 41 ราย หรือ ร้อยละ 70

สนามมวย จำนวน 18 ราย เป็นผู้ชมที่เข้าไปดูในสนาม จาก กทม. นครสวรรค์ เชียงใหม่ นครนายก นครราชสีมา สมุทรปราการ พบทุกตำแหน่งงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ ครูมวย ผู้ดูแลสนาม

ผับ สถานบันเทิง 5 ราย โดยมาจากย่านทองหล่อ รามคำแหง เป็นสำคัญ มีทั้งพนักงานและผู้เที่ยว

ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้า 12 ราย เป็นผู้สูงอายุ นักศึกษา แม่บ้าน ตำรวจ อาชีพค้าขาย และพบเด็กเล็ก 6 เดือน 1 ราย

ผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เพิ่ม 6 ราย อยู่ในปัตตานี สงขลา

ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย กลุ่มหลักเป็นคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เป็นคนไทย 2 ราย  ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ เมียนมา และ ผู้ที่ทำงานในสถานที่แออัด และใกล้ชิดชาวต่างชาติ เป็นไกด์ รปภ. และรอสอบสวนโรคเพิ่มเติมอีก 3 ราย.

แบ่งปัน