คนพิการ 2 ล้านคนทั่วประเทศ เฮ! พม. จ่ายเยียวยา 1,000 บาท 29 พ.ค. นี้

0
30

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงหนังสือ ด่วนที่สุด จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งส่งมายังอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)อธิบายถึงขั้นตอนการโอนเงินเยียวยาให้กับคนพิการ ที่มีบัตรคนพิการทั่วประเทศ 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท

โดยหน่วยงานท้องถิ่นและ พก. ได้ส่งบัญชีของทุกคนครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้นจะโอนเงินเข้าธนาคารไปยังบัญชีของแต่ละคน รวมทั้งโอนเงินสดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายให้กับคนพิการโดยตรง ในวันที่ 29 พ.ค. นี้ โดยคนพิการทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท

 

ที่มา : INN News

 

.