แพทย์ เตือนนักเสพใช้ปรอทวัดไข้ดัดแปลงเป็นอุปกรณ์เสพยา เสี่ยงสารปรอทเข้าร่างกาย อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

0
25
Close-up hand holding on thermometer for checking patient.

 

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดเข้าสู่กลุ่มวัยรุ่นและมักจะหาตัวยาใหม่ๆ หรือวิธีการเสพยาแปลกๆ มาใช้ อาทิ การนำปรอทวัดไข้ที่มีขายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไป มาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการเสพยา หรือแม้กระทั้งนำสารปรอทที่อยู่ในปรอทวัดไข้มาผสมยาเสพติด บางรายนำหลอดไฟมาบดแล้วผสมกับยาเสพติด ซึ่งล้วนอันตรายอย่างมาก เพราะปรอทเป็นโลหะหนักที่มีสถานะเป็นของเหลว สามารถระเหิดกลายเป็นไอที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น หากได้รับสารปรอทเข้าสู่ร่างกายปริมาณมากแบบเฉียบพลัน จะทำให้หายใจลำบาก หอบ เจ็บหน้าอก ปากพอง เหงือกอักเสบ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง เลือดออกในอวัยวะภายใน ถ่ายหรือปัสสาวะเป็นเลือด ไตวาย เกิดอาการทางระบบประสาท และเสียชีวิตได้

ด้านนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน หากพบมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือพบวัสดุ อุปกรณ์ที่อาจนำไปสู่การเสพยา ต้องรีบเข้าไปพูดคุย ถามข้อมูล รวมถึงบอกกล่าวให้รู้ถึงความอันตรายของสิ่งที่ทำและรีบพาไปปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้หากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติด สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือ www.pmindat.go.th

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน