นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” ชมความร่วมมือทุกภาคส่วน นำอัตลักษณ์สร้างมูลค่าให้กับชุมชน

0
25

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” ณ บริเวณสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาฝั่งพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งสวนสาธารณะดังกล่าวถือเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งแรกของไทย โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้าฯ ใช้สำหรับการพักผ่อน ทางเดิน ทางจักรยาน เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี พร้อมจุดชมวิวที่สวยงามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา โดยที่มีทางเดินและทางจักรยานอยู่ด้วย ความยาว 280 เมตร

นายกรัฐมนตรี กล่าวกับประชาชนที่ร่วมในพิธีว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาพบปะกับประชาชนหลังจากมีภารกิจที่ต้องแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid -19 นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน ที่มีส่วนร่วมกับโครงการที่เป็นการ นำอัตลักษณ์ของชุมชนมาเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและโครงการนี้ก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับแนวทางรวมไทยสร้างชาติ ที่เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนในการทำสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์กับส่วนรวมกับประเทศชาติ

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า คลองต่างๆ นั้นมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว หากทุกคนช่วยกันทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะ ช่วยกันให้ริมคลองมีความสวยงาม ก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและที่สุดแล้วประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประชาชนกับชุมชน ซึ่งรัฐบาลก็มีแนวทางที่จะเดินหน้าพัฒนาคลองต่างๆ ให้มีความสวยงามเป็นประโยชน์กับประชาชน

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน