เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อกระชับความร่วมมือกับไทย

0
24

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมกัน ซึ่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ชื่นชมรัฐบาลไทยที่ประสบความสำเร็จ ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ มุ่งหวังว่าทั้งสองประเทศจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ขณะเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรี ขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับความช่วยเหลือและความร่วมมือ โดยเฉพาะด้านยาและเวชภัณฑ์ การเสนอการจัดตั้งคณะทำงานร่วมไทย – ญี่ปุ่น ด้านเวชภัณฑ์และให้ความช่วยเหลือดูแลคนไทยในญี่ปุ่น รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกในการนำคนไทยเดินทางกลับประเทศ พร้อมกันนี้ ยังยินดีกับพัฒนาการความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่มีการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและความร่วมมือกับกองทัพไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฝึกอบรมด้านความมั่นคงทางทะเลและความมั่นคงทางไซเบอร์

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้เข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาดำรงตำแหน่งที่ไทย ทั้งนี้ยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่สานต่อการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับไทย โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งมีความท้าทายในปัจจุบัน ทั้งนี้ ภาคเอกชนญี่ปุ่นยืนยันเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนให้ความสนใจการลงทุนในไทยและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน