รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมจัดมาตรการรองรับประชาชนสามารถเข้าวัดทำบุญวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอย่างเคร่งครัด

0
18

 

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของไทยดีขึ้น มหาเถรสมาคมจึงมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาได้ โดยให้ทุกวัดจัดมาตรการป้องกันโรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรอง ประชาชนที่เข้าวัดจะต้องสวมหน้ากากอนามัย จำกัดการเข้าอุโบสถและการเวียนเทียน ขณะที่วัดในจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมาและพระนครศรีอยุธยา ทุกแห่งได้เตรียมความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวแล้ว ส่วนการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชทั่วประเทศกว่า 1 พันแห่งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามารับอาหารวันละ 3 แสนคน ปัจจุบันบางวัดได้ปรับรูปแบบเป็นตู้ธรรม นำสุข และสวนครัวในวัดแจกพันธุ์พืชผักให้ประชาชนนำมาปลูกในวัดนำไปรับประทานและจำหน่าย

สำหรับการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนระยะสุดท้าย การต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิก รวมถึงการพิจารณาจากสถานการณ์โควิดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบการตัดสินใจจับคู่ประเทศที่ไม่มีผู้ติดเชื้อให้นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน