รองนายกรัฐมนตรี ยืนยัน ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต สามารถปรับแก้ไขได้ ในชั้นของสภาฯ หลังมีการท้วงติงถึงความไม่เท่าเทียม

0
48

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ที่มีการท้วงติงถึงความไม่เท่าเทียมว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นข้อเสนอของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ที่ผ่านการรวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้ว และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฏรต่อไป ซึ่งสามารถปรับแก้ไขได้ในชั้นของสภาฯ เนื่องจากในประเทศไทยไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ และมาตรฐานของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน

อย่างไรก็ตาม ตนเองได้ท้วงติงในที่ประชุม ครม.เมื่อวานนี้แล้ว โดยฝากให้กระทรวงการคลังพิจารณา เรื่องบำเหน็จบำนาญ ซึ่งตามกฏหมายเดิม บำเหน็จ/บำนาญจะตกไปยังคู่สมรส แต่ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะไม่ครอบคลุมในส่วนนี้ รวมถึงอาจจะต้องมีการแก้ไขกฏหมายลูกของ พ.ร.บ.อื่นๆ และแก้ไขกฏกระทรวงในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมประกอบกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยทุกอย่างจะแก้ไขภายในปีเดียว หรือครั้งเดียวจบไม่ได้

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน