เฮ! ครม. มีมติยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ สาย 7 และสาย 9 ช่วงวันหยุดยาว วันที่ 24 – 29 ก.ค.นี้

0
44

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยกเว้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถ. กาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ด่านระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ ชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนจำนวนมาก จะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เพื่อไปท่องเที่ยว พักผ่อน หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ตามต่างจังหวัด จึงยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่านทางการใช้รถบนเส้นทางพิเศษดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของการจราจรไม่ติดขัดหน้าด่าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน