นายกรัฐมนตรี ย้ำบังคับใช้กฎหมายด้านเทคโนโลยีให้รับกับสถานการณ์ ห่วงการชุมนุมให้ตำรวจใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม

0
28

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. และ ก.ต.ช. ว่า ได้เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายในด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยให้ตั้งหน่วยงานดำเนินการกับคดีด้านนี้เพราะมีผู้ร้องเรียนจำนวนมาก ทั้งนี้เรื่องกำลังพลเป็นการเกลี่ยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและย้ำว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ รวมถึงจะต้องปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังและมีความชอบธรรม ซึ่งหลายคนทราบดีว่ายังมีคนฝ่าฝืนกฎหมายจึงจำเป็นต้องดำเนินการในหลายกรณีที่เกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเพื่อคนในประเทศและให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพ

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า มีความเป็นห่วงการชุมนุมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาการใช้กฎหมายที่เหมาะสม พร้อมเห็นว่าไม่จำเป็นต้องสั่งการใดๆมากเป็นพิเศษ

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการลงโทษผู้กระทำผิดต่างๆ โดยให้แนวทางว่าให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงข้อมูลสถิติตัวเลขว่าได้ดำเนินการในคดีต่างๆ มีประเภทใด จำนวนเท่าใด และมีการลงโทษอย่างไรบ้าง โดยสรุปเป็นรายเดือน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและกระตุ้นให้ทุกคนให้ความสำคัญกับกฎหมาย และการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่ว่าใครก็ตามที่กระทำผิดก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน