“เนตร นาคสุข” รอง อสส. ที่สั่งไม่ฟ้องคดี “บอส อยู่วิทยา” ยื่นหนังสือลาออกต่อ อสส. เเล้ว

0
67

 

วันที่ 11 ส.ค. 63 ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่า แหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เปิดเผยว่า นายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ที่สั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา ข้อหาขับรถประมาทอันเป็นสาเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการต่ออัยการสูงสุดแล้ว

สำหรับนายเนตร จะครบกำหนดวาระการบริหารเนื่องจากอายุครบ 65 ปี ในวันที่ 30 ก.ย.63 ซึ่งเมื่อครบวาระตำเเหน่งบริหารเเล้ว ยังสามารถขอต่อเป็นอัยการอาวุโสได้จนครบอายุ 70 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการอัยการ ก.อ.

ซึ่งตาม พรบ.ข้าราชการฝ่ายอัยการมาตรา 58 บัญญัติว่าข้าราชการอัยการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเพื่อให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณา เมื่ออัยการสูงสุดสั่งอนุญาตแล้วให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ข้าราชการอัยการขอลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งหรือรับการเสนอชื่อเพื่อสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเพื่อไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก

จากกรณีตามวรรคสองถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือนนับแต่วันขอลาออกก็ได้ ในกรณีที่อัยการสูงสุดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อ ก.อ. เพื่อให้ ก.อ. เป็นผู้พิจารณานั้นขอลาออก

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฎว่าขณะนี้อัยการสูงสุดเซ็นคำสั่งอนุญาตหนังสือลาออกของนายเนตร ดังกล่าว

 

ที่มา : INN News, ประชาชาติธุรกิจ