สภาผู้แทนราษฎร เปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ เพื่อซักถามและเสนอแนะเรื่องวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมือง

0
34

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (9 ก.ย.63) เริ่มเวลาประมาณ 10.00 น. มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยได้พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องวิกฤตทางเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมือง โดย นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส. พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้ยื่นญัตติ แถลงว่า สถานการณ์ขณะนี้มีความน่าเป็นห่วงหลายเรื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจ ประกอบกับความขัดแย้งทางการเมืองจากการชุมนุมของนิสิต นักศึกษา และ ประชาชน เข้ามาแทรกซ้อน และการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ของนายปรีดี ดาวฉาย ยิ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นว่า สิ่งเร่งด่วนที่รัฐต้องดำเนินการ คือ ลดรายจ่ายประจำ ลดจำนวนข้าราชการที่เกินความเหมาะสมเพื่อนำรายจ่ายที่ลดไปลงทุนในโครงการต่างๆ กำหนดเป้าหมายของประเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของโลก เปลี่ยนวิธีงบประมาณใหม่ กำหนดเป้าหมาย นำกระบวนการและมีตัวชี้วัดความสำเร็จในเชิงคุณภาพ ที่สำคัญต้องเคารพสิทธิเสรีภาพและอำนาจของประชาชน เพราะการเมืองที่ดีมีผลต่อเศรษฐกิจ หากประเทศเป็นประชาธิปไตยจะสร้างความเชื่อมั่นทั้งกับประชาชน และต่างประเทศ เลิกข่มขู่ คุกคาม ประชาชน

จากนั้นเป็นการอภิปรายของหัวหน้าพรรคการเมืองร่วมฝ่ายค้าน ก่อนที่รัฐบาลจะชี้แจงต่อไป สำหรับกรอบเวลาการอภิปราย แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 10 ชั่วโมง คณะรัฐมนตรี และ ส.ส.รัฐบาล 5 ชั่วโมง และเวลาการทำหน้าที่ประธานสภา 2 ชั่วโมง รวม 17 ชั่วโมง ซึ่งการอภิปรายครั้งนี้จะเสร็จสิ้นไม่เกินเที่ยงคืน วันนี้ (9 ก.ย.63)

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน