กองทัพบูรณาการทุกภาคส่วนในฝั่งไทยและกองกำลังป้องกันชายแดนฝั่งเมียนมา เฝ้าระวังการลักลอบเสี่ยงขยายวงแพร่ระบาดโรคโควิด-19

0
30

 

พลโทคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงมาตรการเฝ้าระวังชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตายชายแดนไทยเมียนมา เพื่อเฝ้าระวังการนำเชื้อก่อโรคโควิด-19 เข้าประเทศไทยแล้วเกิดการแพร่ระบาด ว่า ขณะนี้กองทัพได้ใช้กองกำลังป้องกันชายแดน ทำหน้าที่ร่วมกับกองกำลังชาวบ้านในส่วนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจในพื้นที่ เพิ่มชุดลาดตระเวณเพิ่มความถี่ในการตรวจตราท้งการเดินเท้าตรวจ และใช้อากาศยานบินสำรวจ โดยเฉพาะจุดผ่านช่องทางผ่านแดนธรรมชาติที่เคยใช้เล็ดลอดเข้ามา ได้นำเครื่องกีดขวางไปติดตั้งเพิ่ม พร้อมประสานไปยังชายแดนฝั่งเมียนมา ผสานมาตรการร่วมป้องกันทั้ง 2 ฝั่งเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการหยุดการแพร่ระบาดในพื้นที่ให้เร็วที่สุด ด้วยมาตรการค้นหา พิสูจน์ทราบให้เร็ว จำกัดควบคุมโรคให้ได้ แล้วส่งรักษาทันที ทำคู่กับการสื่อสารเรื่องสถานการณ์แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อดึงความมีส่วนร่วมป้องกันการแพร่ระบาด เพราะเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกันทำให้สำเร็จ ประชาชนเป็นส่วนสำคัญ

ขอให้ประชาชนช่วยกันปฏิบัติตัวตามมาตรการแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คือการดูแลสุขภาพอนามัย ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เลี่ยงที่แออัด และลงทะเบียนในระบบไทยชนะเพื่อให้สามารถติดตามตัวได้เร็วหากเกิดความเสี่ยงพบคนป่วยเล็ดลอดเข้ามา ผู้ประกอบการเองในทุกพื้นที่ก็ต้องช่วยกันเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพราะอาจกลายเป็นแรงที่ทำให้มีการลักลอบเข้าเมืองมากขึ้นเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดอย่างคาดไม่ถึง สร้างความเสียหายซ้ำเติมเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน