ครม. อนุมัติโครงการเพิ่ม 6 โครงการ วงเงินงบประมาณ 11,400 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา

0
31

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุมัติโครงการเพื่อการพัฒนาของการประปาส่วนภูมิภาค เป็นการอนุมัติโครงการเพิ่มจากเดิมอีก 6 โครงการ วงเงินงบประมาณ 11,400 ล้านบาท ทั้งนี้หลังโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิต ส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาให้สามารถบริการน้ำประปาต่อประชาชนได้อย่างเพียงพอ รวมถึงการลดการสูญเสียน้ำจากระบบผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพิ่มศักยภาพในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นกว่า 216,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รองรับผู้ใช้น้ำที่จะเพิ่มขึ้น จำนวน 97,000 ราย ซึ่งทั้ง 6 โครงการนี้จะกระจายตามจังหวัดต่างๆ หลายพื้นที่ สำหรับก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปแล้ว 9 โครงการ วงเงิน 9,600 ล้านบาท

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน