“อนุทิน” เผยบอร์ดโรคติดต่อเห็นชอบลดกักตัวเหลือ 10 วัน รอออกหลักเกณฑ์ให้เห็นชัดถึงขั้นตอน

0
53

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างนโยบายการกักกันโรคระดับชาติ(National Quarantine Policy)เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการกักตัวรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 จากเดิมที่ต้องพึ่งแต่ประกาศของ ศบค.และเพื่อรองรับการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว

ครอบคลุม ตั้งแต่ระบบการกักกันโรค และสถานที่กักกันผู้สัมผัสโรค เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน พัฒนากลไกการบริหารจัด การระบบการกักกันโรคและสถานที่กักกันโรคให้เป็นเอกภาพ ทั้งในระดับชาติ และระดับจังหวัด และเร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเอาผิดได้กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ในการกักตัวเช่นโทษปรับ

นายอนุทิน กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบเรื่องการลดระยะเวลากักตัว 14 วันเหลือ 10 วัน โดยกรมควบคุมโรค จะมีการออกมาตรการและกฎเกณฑ์เพื่อให้รัดกุมและสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่าย โดยหลังจากครบ 10 วันแล้ว ช่วงเวลาที่เหลือเดิม 4 วัน จะต้องมีระบบติดตามตัวอย่างไร หรืออาจขอให้เคร่งครัดมาตรการระยะห่างทางสังคม เลี่ยงการเดินทางไปที่แออัดหรือชุมชน รวมไปถึงการสวมหน้ากากอนามัย

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

แบ่งปัน