ราชกิจจาฯ เผยแพร่ 4 ข้อกำหนด ตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เข้มจัดการโควิด-19 ไม่ติดตั้งแอปฯ หมอชนะ มีความผิด

0
20

 

วันที่ 7 ม.ค. 64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) จำนวน 4 ข้อ โดยมีใจความว่า เนื้อหาสาระที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

 

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

แบ่งปัน