“สงกรานต์” ปีนี้งดสาดน้ำ-ประแป้ง สั่งทุกจังหวัดเข้มมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19

0
68

 

17 มี.ค. 64 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 248 ราย รวมทั้งได้เผยแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจได้เห็นชอบ

แนวทางดังกล่าวเป็นการเสนอจาก 3 กระทรวงด้วยกัน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการกำหนดกิจกรรมที่สามารถจัดได้และไม่ได้ ดังนี้

กิจกรรมที่สามารถจัดได้
– การจัดพิธีสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา
– การจัดพิธีรดน้ำดำหัว ตามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบที่ วธ.กำหนด
– การเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่
– กิจกรรมที่งดจัด
– กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ กิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ำ คอนเสิร์ต
– กิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด ได้แก่ การประแป้ง การเล่นปาร์ตี้โฟม
– กิจกรรมอื่นๆ
– กิจกรรมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะ- กรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

ข้อห่วงใย
– ขอให้ยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T และหลีกเลี่ยงการสัมผัส
– ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง และมีอากาศระบายได้ดี
– หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ

 

 

แพทย์หญิงอภิสมัย ระบุว่า พื้นที่แต่ละจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อ ก็จะรับนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเฉพาะกิจ แต่ยังเน้นย้ำว่า สามารถนำมาตรการดังกล่าว ไปพิจารณาในพื้นที่แต่ละที่ว่า กิจกรรมอะไรที่สามารถปรับได้

ถ้าทางจังหวัดเห็นว่ายังมีความเสี่ยงและอยากจะปรับให้มีพื้นที่ที่เข้มงวด กิจกรรมที่เข้มงวดก็อยู่ที่การพิจารณาของจังหวัดเป็นหลัก ขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนติดตามการรายงานของพื้นที่และจังหวัดของตนเองอย่างใกล้ชิดด้วย

 

ที่มา : ประชาชาติออนไลน์

แบ่งปัน