กต.แจงมาตรการเดินทางเข้าประเทศ หลังศบค.ผ่อนคลาย

0
95

 

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยเกี่ยวกับการปรับ มาตรการเดินทางเข้าประเทศ ไทยตามสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกที่ลดลง และเพื่อสนับสนุนนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลไทย ดังนี้

1.กระทรวงการต่างประเทศในฐานะศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้า-ออกประเทศฯ ได้อนุมัติให้ผู้เดินทางจากทุกประเทศ/พื้นที่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่โครงการท่องเที่ยวนำร่อง (sandbox) ได้โดยมีผลบังคับใช้ทันที ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

2.ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ โดยเดินทางมาพร้อมผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้ “เข้ารับการกักกันตามระยะเวลา เช่นเดียวกับผู้ปกครอง/ผู้ดูแล” ทั้งนี้ ได้รับทราบเพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรคว่า กรณีมีผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 2 คนกักตัวในห้องเดียวกัน แต่มีคนหนึ่งคนใดไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ทุกคนเข้ารับการกักกันตามหลักเกณฑ์ของการไม่ได้รับวัคซีน

 

ที่มา : INN News

แบ่งปัน