JSL ออกแถลงการณ์ หลังมีข่าวประกาศปิดตัว

0
59

 

จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวออกมาว่าบริษัทบันเทิงดังยักษ์ใหญ่จะปิดตัวลง ล่าสุดได้มีจดหมายชี้แจงจาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ถึงสื่อมวลชนชี้แจงถึงการยุติการดำเนินการบางส่วนว่า

ชี้แจงเรื่องการยุติการดำเนินงานบางส่วนของ บริษัท เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จำกัด

บริษัท เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จำกัด ได้ดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสำหรับโทรทัศน์ การสร้างบุคลากรสำหรับวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง การรับจ้างสร้างสรรค์และผลิตงานสำหรับภาครัฐและเอกชน ติดต่อมาเป็นระยะเวลา 43 ปี ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่ออย่างมาก ทั้งการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์จำนวนมาก ทั้งผลกระทบจาก DIGITAL DISRUPTION และการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมาก แม้ตลอดมาบรัษัทฯจะพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถยืนหยัดในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงได้ต่อไป เพื่อที่จะได้สร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ชมของเรา แต่ก็ยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายได้ บริษัท เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จำกัด จึงเเห็นสมควรที่จะยุติการดำเนินงานบางส่วนลง นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ บริษัทเอเยนซี่โฆษณา ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเพื่อนในวงการ สื่อมวลชน และผู้ชมที่รัก ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาอย่างยาวนานด้วยดีตลอดมา และหวังว่าในวันข้างหน้า เราจะได้มีโอกาสกลับมาสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับสังคมและผู้ชมของเราอีกครั้ง รวมทั้งเรายังมั่นใจว่า คนของ เจ เอส แอล มีพลังและอุดมการณ์อันแรงกล้า ที่จะสร้างสรรค์งานให้กับวงการ และประเทศชาติต่อไป

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

1 กรกฎาคม 2565

 

แบ่งปัน