พ.ร.บ. พืชกระท่อมพร้อมออก ปกป้องผู้ค้ากระท่อมไทย

0
51

 

วันที่ 17 ส.ค. 65 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการกำกับดูแลพืชกระท่อม

โดยเป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 ซึ่งร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม มีขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแลการปลูกพืชกระท่อม การขาย การนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการป้องกันการใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สถานะปัจจุบัน ของร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ใกล้มีผลบังคับใช้แล้ว รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว มุ่งเน้นส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจและการใช้ตามวิถีชุมชน และกำหนดมาตรการคุ้มครองไม่ให้บุคคลได้รับอันตรายจากการบริโภคใบกระท่อมหรือใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด

เช่น ห้ามขายให้กับเด็ก-สตรีมีครรภ์ และห้ามขายในสถานศึกษา การขออนุญาตนำเข้า-ส่งออกพืชกระท่อม นอกจากนั้น ยังมีมาตรการสำคัญในการป้องกันการนำเข้าต้นกระท่อม ใบกระท่อมจากต่างประเทศ เพื่อปกป้อง การค้าใบกระท่อม และผลิตภัณฑ์กระท่อมของไทย รวมถึงการป้องกันไม่ให้ราคาพืชกระท่อมในตลาดตกต่ำ

สำหรับข้อกังวลของประชาชน เกี่ยวกับพืชกระท่อมที่ตอนนี้ไม่ผิดกฎหมายแล้ว กลัวว่าเยาวชนจะนำไปผสมสารเสพติดอื่น ๆ หรือที่เรียกว่า 4X100 นั้น ขอทำความเข้าใจว่าไม่สามารถทำได้ ซึ่งถ้าหากมีการผสมยาเสพติดตัวไหนกับกระท่อม ก็จะยึดที่มียาเสพติดตัวนั้นผสมอยู่ เช่น ผสมยาบ้า ก็จะมีความผิดในข้อหายาเสพติด เป็นต้น

ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อหารือถึงความเหมาะสมตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ในการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด

และสามารถต่อยอดให้พืชกระท่อมสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อม โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นสำคัญ

 

ที่มา : INN News

แบ่งปัน