พาณิชย์พร้อมกระจายสินค้าพื้นที่น้ำท่วมไม่ให้ขาดแคลน

0
30

 

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ทางกรมการค้าภายใน ได้ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีความเป็นห่วงในเรื่องของปริมาณและราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เช่น ผักสดต่างๆ อาจมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการและส่งผลทำให้ราคาสูงขึ้น

หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าว กรมฯมีมาตรการในเรื่องของการประสานเชื่อมโยงสินค้าจากตลาดกลางเข้าไปจำหน่ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้ทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งจะเป็นการเติมปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอ โดยสถานการณ์ต่างๆจะมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

และสำหรับการใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งและสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในร้านธงฟ้าราคาประหยัดนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ร้านค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า หรือใช้กลโกงในรูปแบบต่างๆ กับประชาชน หากตรวจสอบพบจะมีการเพิกถอนสิทธิ์การเป็นร้านธงฟ้าทันที และที่ผ่านมาได้มีการเพิกถอนสิทธิ์ไปแล้วจำนวน 122 ร้าน

 

ที่มา : INN News

แบ่งปัน