สวนดุสิโพล ชู “ต้มยำกุ้ง” อาหารเอกลักษณ์ไทย แนะภาครัฐส่งเสริมอย่างจริงจัง ผลักดันเป็น Soft Power

0
73

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,044 คน เรื่อง อาหารไทย…เอกลักษณ์ไทย ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2565 พบว่า ประชาชนร้อยละ 83.96 ระบุว่าเอกลักษณ์ของอาหารไทยคือความพิถีพิถันความประณีตสวยงาม รองลงมาร้อยละ81.17 ระบุว่า อาหารไทยมีประโยชน์ เป็นยา มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 75.98 ระบุว่า มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น Soft Power มีต้นทุนทางวัฒนธรรม

เมนูอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ไทย อันดับ 1 ร้อยละ 57.65 ระบุว่า “ต้มยำกุ้ง” รองลงมาร้อยละ 33.17 ระบุว่า ผัดไทย ร้อยละ 23.89 ระบุว่า ส้มตำ

สิ่งที่เป็นห่วงหรือกังวลเกี่ยวกับอาหารไทย ร้อยละ 90.75 ระบุว่า การรักษาสูตรต้นตำรับและรสชาติดั้งเดิม รองลงมาร้อยละ 74.95 ระบุว่า การรักษาคุณภาพของอาหารไทย วัตถุดิบของไทย ร้อยละ 68.02 ระบุว่า คนสนใจเรียนอาหารไทยลดลง ไม่มีผู้สืบทอด สานต่อ

โดยร้อยละ 88.85 มองว่าภาครัฐควรส่งเสริมอย่างจริงจัง ผลักดันเป็น Soft Power รองลงมาร้อยละ 82.50 ระบุว่า ปลูกฝังให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญและสานต่อ ร้อยละ 77.31 ระบุว่า ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยช่วยกันรักษารากเหง้า เอกลักษณ์ของอาหารไทย

ทั้งนี้หน่วยงานที่จะช่วยส่งเสริมอาหารไทย ร้อยละ 70.00 ระบุว่า คนไทยทุกคน รองลงมาร้อยละ 65.38 ระบุว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร้อยละ 63.37 ระบุว่า คนเก่าแก่ ปราชญ์ชาวบ้าน

สุดท้ายมองว่าการประชุมเอเปค 2022ที่จบไปนั้นช่วยส่งเสริม “อาหารไทย…เอกลักษณ์ไทย” ร้อยละ 51.44 ระบุว่า ค่อนข้างมาก รองลงมา ร้อยละ 29.79 ระบุว่า มากที่สุด ร้อยละ 17.43 ระบุว่า ค่อนข้างน้อย

 

ที่มา : สวนดุสิตโพล

 

แบ่งปัน