อ.สถาปัตย์ จุฬาฯ ชี้ ‘มหานคร’ ใช้ต่างด้าวเป็นที่ปรึกษาออกแบบไม่ผิดกม.

0
1451

ภายหลังที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย แสดงความเห็นว่าตึก มหานคร ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย 315 เมตร 77 ชั้น ตั้งอยู่ ณ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สีลม โดยใช้เวลาก่อสร้างร่วม 8 ปี มีบริษัทเพชดีเวลลอเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของ และให้บริษัท บูโร โอเล เชียเรน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทสถาปนิกผู้ออกแบบตึกดังกล่าว ปรากฏข้อมูลเป็นการทั่วไปว่าตึกดังกล่าวออกแบบโดย นายโอเลอ เซเริน สถาปนิกชาวเยอรมัน อดีตสถาปนิกจาก สำนักงานสถาปัตยกรรมมหานคร (OMA) ของแร็มโกลาสนั้น น่าจะขัดหรือแย้งต่อ พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

ทั้งนี้ บริษัท บูโร โอเล เชียเรน  ไทยแลนด์ ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่อาคาร เค.ซี.ซี. ชั้น 3 ซอยสีลม 9 (ซอยศึกษาวิทยา) ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นประเภทธุรกิจบริการออกแบบ ศึกษาโครงการงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องขนาดธุรกิจและขนาดเล็ก กรรมการผู้มีอำนาจ คือ นายจาตุรนต์ กิ่งมิ่งแฮ ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวน 5 คน โดยผู้ที่ถือหุ้นใหญ่มีคนเยอรมันเพียงคนเดียว คือนาย โอเล เซียเรน จำนวนหุ้น 27% จำนวนเงิน 5.4 แสนบาท ผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยจำนวน 4 คน ได้แก่ นายอภิวุฒิ ทองคำ จำนวนหุ้น 24% จำนวนเงิน 4.8 แสนบาท และอีก 3 คน ที่เป็นทั้งผู้ถือหุ้นและเป็นสถาปนิกด้วย คือนาย จาตุรนต์ กิ่งมิ่งแฮ (ภ-สถ 9854) จำนวนหุ้น 24% จำนวนเงิน 4.8 แสนบาท นายพิศิษ เชิดเกียรติศักดิ์ (ส-สถ 2153) จำนวนหุ้น 12.5% จำนวนเงิน 2.5 แสนบาทและพันตรี พูนเพียร เทียนศิริ (ภ-สถ 187) จำนวนหุ้น 12.5% จำนวนเงิน 2.5 แสนบาท

โดย รศ.มานพ พงศทัต อาจารย์ประจำภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาเปิดเผยว่า สถาปนิกชาวต่างชาติหากมาเป็นสถาปนิกเลยถือว่าผิดพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 แต่หากมาเป็นที่ปรึกษาสถาปนิก สามารถทำได้ โดยในหลายโครงการใหญ่ๆ ก็จะมีที่ปรึกษาทั้งคนไทยและคนต่างชาติ แต่ส่วนใหญ่คนต่างชาติมักจะออกแบบแล้วคนไทยก็เป็นผู้ช่วยเขียนแบบ

ตึกมหานครเข้าใจว่าเป็นบริษัทที่มีสถาปนิกคนไทยและคนต่างชาติอยู่ร่วมกัน หัวหน้าสถาปนิกอาจจะเป็นต่างชาติ และมีการยื่นเอกสารในชื่อของผู้ช่วยที่เป็นคนไทย แต่กรณีนี้ยังไม่ผิดกฎหมาย เพราะเอกสารที่เซ็นต์ไปเป็นชื่อหัวหน้าสถาปนิกเป็นคนไทยและคนต่างชาติเป็นที่ปรึกษา” รศ.มานพ กล่าว

อย่างไรก็ตาม “ตึกมหานคร” มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยแห่งใหม่ (ทำลายสถิติตึกที่สูงที่สุดในไทย เจ้าของสถิติเดิมคือตึกใบหยก2 ความสูง 304 เมตร 85ชั้น)

แบ่งปัน