มทบ.28 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเลย ครั้งที่ 1/2562

0
13357

 

มณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเลย ครั้งที่ 1/2562

วานนี้ 17 มิถุนายน 2562 พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มอบหมายให้พันเอก อำนวย ยอดพันธ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมประชุมตามประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) กำหนดให้ผู้ดำเนินงานสนามบิน (กรมท่าอากาศยาน) ในประเทศไทยที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย โดยให้มีหน้าที่หลักในการพัฒนารักษาความปลอดภัยสนามบินจังหวัดเลย ให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เพื่อบริบริหารจัดการความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทั้งในเขตการบินและนอกเขตการบิน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการ ตระหนักว่าความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักในการให้บริการของท่าอากาศยาน ณ ห้องประชุม EOC ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเลย

#แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ #มาตรฐานการบินสากล #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

 

.

แบ่งปัน