กรมสรรพากร เร่งคืนภาษีบุคคลธรรมดาปี 2562 ให้กับผู้ที่ขอคืนกว่า 2.8 หมื่นล้านบาท ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชน

0
32

 

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรได้เร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติคืนภาษี ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2562 ที่ผู้เสียภาษียื่นขอคืนภาษีไปแล้วรวมจำนวนกว่า 2.7 ล้านแบบ จากแบบที่ยื่นขอคืนทั้งหมดกว่า 2.9 ล้านแบบ คิดเป็นร้อยละ 94.24 เป็นจำนวนเงินภาษีที่คืนให้แล้วรวมกว่า 2.8 หมื่นล้านบาท สำหรับผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนจากกรมสรรพากรไปแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางระบบอินเทอร์เน็ต มีการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีถูกต้องครบถ้วน และมีการผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ผู้เสียภาษีที่ขอคืนภาษีสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ www.rd.go.th ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน