วุฒิสภา ประชุมพิจารณา พ.ร.ก. 4 ฉบับ แก้ปัญหาและเยียวยา COVID-19

0
61

 

วันที่ 1 มิ.ย. 63 หลังสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบ ก็ส่ง พ.ร.ก.ทั้ง 4 ฉบับ คือ พ.ร.ก.กู้เงิน พ.ร.ก.ซอฟต์โลน พ.ร.ก.ซื้อตราสารหนี้ และ พ.ร.ก.ประชุมออน์ไลน์ ให้วุฒิสภา พิจารณาให้ความเห็นตามกระบวนการพิจารณากฎหมาย ที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 172 กำหนดไว้ คือเห็นชอบ เพื่อให้มีผลบังคับใช้เทียบเท่า พ.ร.ก. โดยมีสมาชิกลงชื่ออภิปราย 48 คน โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงหลักการ และวัตถุประสงค์ของการออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อรับมือป้องกันและเยียวยาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยืนยันว่ารัฐบาลได้กำหนดหลักการให้สอดคล้องกับวินัยการเงินการคลังและให้การใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับสถานการที่เกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการก่อนเสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดทั้ง 4 ฉบับ ทำให้รัฐบาลมีทรัพยาการในการแก้ไขปัญหา ประชาชนมีสภาคล่องมากขึ้นบรรเทาภาระหนี้ให้ภาคธุรกิจเพื่อจะไม่กระทบธุรกิจเป็นลูกโซ่

ด้านนายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภาเรียกร้องให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อยู่ฟังการอภิปรายของของสมาชิก เพราะ การกู้เงินครั้งนี้จำนวนมาก คงไม่มีอะไรสำคัญกว่าพระราชกำหนดอีกแล้ว อีกทั้งสมาชิกเองก็มีข้อสังเกตที่สำคัญที่ต้องการถ่ายทอดให้รัฐบาลนำไปปรับใช้ซึ่งนายอุตตมก็ไม่ได้ขัดข้อง

ขณะที่สมาชิกมองว่าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินกู้ ต้องมีแผนงานที่ชัดเจนและหลังจาก ปัญหาโรคระบาดคลี่คลายแล้ว ควรต้องมีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกันทั้งระบบเพื่อไม่ฝห้เกิดความผิดพลาด เหมือนตอนจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท

ทั้งนี้ตลอดการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ส่วนใหญ่คล้ายกับที่สภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกต ถึงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ แผนงานที่สุ่มเสี่ยงการทุจริต และเสนอให้ประชาชนมีส่วนส่วนตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ที่ถูกจับตาว่าลาการประชุมนับร้อยครั้ง ช่วงเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่ามีเพียง ผบ.ตร. เพียงคนเดียวที่เข้าประชุม

 

ที่มา : INN News

แบ่งปัน