นายกรัฐมนตรี เมินคนตั้งฉายา “ติงแทรกแซงท้องถิ่น” ขอบคุณ ส.ส.ช่วยเสนอแนะจัดสรรงบปี 64

0
63

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 2 ภายหลังเสร็จภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล โดยได้กล่าวขอบคุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน ในการประชุมอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และเข้าใจว่าทุกคนหวังดี แต่ก็ขอให้ดูข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้ว ไม่ใช่ดูแค่เฉพาะบางส่วน เพราะการทำงานของรัฐบาลได้พิจารณามาแล้วอย่างละเอียดก่อนที่จะกำหนดมาเป็นกรอบนโยบายและวงเงินงบประมาณ เพราะหากทุกคนมีแต่ความต้องการ ก็ไม่มีงบประมาณรองรับได้อย่างเพียงพอ

ดังนั้นจึงมีทั้งกลุ่มที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว กลุ่มที่กำลังจะได้รับและกลุ่มที่ยังต้องรอการจัดสรรงบประมาณในลำดับต่อไป เพราะเป็นการจัดระเบียบงบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหลายหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบฯ ก็เป็นไปตามความเหมาะสม และบางจังหวัดได้รับงบประมาณลดลง แต่บางปีก็ได้รับงบประมาณเพิ่ม ซึ่งต้องพิจารณาตามสถานการณ์ และรองรับโครงการที่รัยอนุมัติ ซึ่งเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้วก็จะได้รับงบประมาณลดลงไป

ทั้งนี้ ย้ำว่า ใช้งบประมาณต้องคำนึงถึงเรื่องของสวัสดิการเพื่อประชาชน และการประกันผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงเงินช่วยต่างๆ ซึ่งจะต้องพยุงกลุ่มเหล่านี้ให้ได้ ทั้งการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นการให้ทั้งปลาและเบ็ดไปพร้อมกัน

สำหรับงบฯฝึกอบรมถือว่ามีความสำคัญ เพราะเมื่ออบรมแล้วต้องมีผลสัมฤทธิ์ว่า สามารถนำไปทำให้สำเร็จกี่ราย เพราะถ้าเกิดผลสัมฤทธิ์น้อยก็ต้องยกเลิกโครงการไป ซึ่งเป็นรูปแบบการตัดทอนงบประมาณที่ไม่จำเป็นและไม่ได้ผลออกไปก่อน เพื่อสนับสนุนโครงการที่จำเป็นมากกว่าให้ได้รับงบประมาณ

รวมทั้งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมีแผนแม่บทคอยกำกับ ขณะที่การปฏิรูประบบราชการที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งระบบกระจายอำนาจและระบบอื่นๆ เพียงแต่ทุกคนต้องพัฒนาตัวเองก่อน พร้อมกำชับให้ส่วนราชการดูแลการใช้งบประมาณไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต

นายกรัฐมนตรี ระบุถึง มาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 เฟส 5 ในคืนแรกที่ผ่านมาว่า ได้ย้ำให้มีการตรวจสอบ และสรุปจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ มีเพียงผู้ติดเชื้อ 6 คน ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมใกล้เคียงกับของเดิมรวมประมาณ 3,000 กว่าคน และไม่มีการเสียชีวิต ทำให้ไว้วางใจได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ศบค. และระดับปฏิบัติให้ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ที่มีการผ่อนผันเฟส 5 เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการใช้ร่วมกัน ซึ่งจะต้องมีการติดตามสถานการณ์เป็นวันต่อวันและเตรียมมาตรการเชิงรับไว้ด้วย เพราะมาตรการในขณะนี้เป็นเพียงการป้องกัน

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า เป็นที่น่ายินดีในเรื่องความร่วมมือของโรงเรียนต่างๆ และต้องขอขอบคุณกระทรวงศึกษา รวมทั้งเขตการศึกษาทุกเขต และโรงเรียนต่างๆที่ให้ความร่วมมือ แม้ว่ายังมีหลายเรื่องที่ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ และต้องเว้นระยะห่างสลับห้องเรียน ทั้งนี้หากเกิดปัญหาก็ต้องมีมาตรการแก้ไขให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ และการเรียนอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม แต่สาระการเรียนการสอนสามารถทบทวนได้

สำหรับการเรียนที่บ้านก็ให้เรียนคู่ขนานไปด้วยกันได้ ทั้งนี้การเรียนออนไลน์และการใช้สื่อดิจิทัลในช่วงแรกจะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ทุกคนมีตำราเรียน ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรกำชับให้ลูกหลานทบทวนการเรียนไปด้วย เพราะวันนี้ทุกบ้านก็เรียนเช่นเดียวกันเพียงแต่ไม่ได้ไปโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นและสร้างความสนใจให้เด็ก และผู้ปกครองอย่าปล่อยให้เล่นเกมแต่ควรสร้างวินัยให้เด็กด้วย

นายกรัฐมนตรี ยังย้ำถึงการดูแลสถานการณ์ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ว่า จะต้องเน้นดูแลเรื่องการรวมกลุ่ม การจราจรและการใช้รถใช้ถนน ซึ่งต้องเผื่อแผ่แบ่งปัน ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือเรื่องของตัวบุคคลหากเดินทางไปเที่ยวก็สามารถทำได้เพราะถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นชุมชนและโรงแรม ซึ่งวันนี้ได้รับรายงานว่าหลายโรงแรมเริ่มฟื้นตัวคนไทยไปเที่ยวมากขึ้นจากมาตรการผ่อนคลายเฟส 5 จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลค่อยๆ ผ่อนคลายมาตรการ

ส่วนกรณีแรงงานที่ถูกจ้างลดลงก็จะกลับมาใหม่เมื่อมีการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติช้าหรือเร็วนั้น ขึ้นอยู่กับทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศก็ได้ออกมาแล้ว ทั้งนี้มาตรการต่างๆที่กำหนดออกมารัฐบาลได้คิดอย่างละเอียดแล้ว พร้อมย้ำว่าในวันนี้สถานการณ์ทั่วโลกมีปัญหาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย ทั้งเรื่องการจ้างงานและลดกำลังการผลิต เนื่องจากดีมานด์ลดลง ดังนั้นซัพพลายก็ต้องผลิตไม่มาก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าขายไม่ได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเก็บภาษี แต่ยอมรับว่าการช่วยเหลือผู้ประกอบการก็ต้องคำนึงถึงกฎระเบียบเพราะการกู้เงินเป็นเงินของราชการ แต่จะหามาตรการผ่อนคลายในส่วนนี้ให้ โดยจะจัดตั้งกองทุนใหม่ขึ้นมาและมีแนวคิดว่าจะตั้งกองทุนพันธบัตรสำหรับการออมของผู้มีรายได้น้อย เพราะทุกครั้งที่มีการตั้งกองทุนขึ้นมาก็จะถูกกลุ่มที่มีรายได้สูงเข้ามาซื้อไปจนหมด จึงต้องหาวิธีการตั้งกองทุนดังกล่าวในระยะยาวและอยู่ระหว่างการคิดหาแนวทาง

 

ที่มา : INN News

แบ่งปัน