กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ทำความดีช่วยเหลือสังคม

0
40

 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ . เปิดเผยว่า กยศ. ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทำบันทึกข้อตกลงในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อช่วยจัดหาโลหิตสำรอง ใช้ในภาวะปกติและภาวะโลหิตขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลสาขา โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้มีโอกาสทำความดี มีจิตสาธารณะและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ จากหน่วยรับบริจาคโลหิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงเครือข่ายสถานศึกษาทั่วประเทศ ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมการบริจาคโลหิต ส่งผลให้ได้รับปริมาณโลหิตสะสมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 43,565,900 ซีซี โดยในปีงบประมาณ 2563 กองทุนได้จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เป็นปีที่ 7 โดยมีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 19,032 คน จากสถานศึกษาทั่วประเทศมากกว่า 100 แห่ง ได้รับปริมาณโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 4,764,800 ซีซี ซึ่งกองทุนได้มอบให้แก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลทั่วประเทศนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลนต่อไป ทั้งนี้ การร่วมบริจาคโลหิตดังกล่าวสามารถนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะสำหรับผู้กู้ยืม เพื่อนำไปสะสมจำนวนชั่วโมงจิตสาธารณะให้ครบตามที่กองทุนกำหนดในเงื่อนไขการกู้ยืมได้อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน