วุ่น! รพ.ราชวิถี ประกาศบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 10 ราย

0
70

 

วันที่ 8 เม.ย. 64 เวลา 22:30 น. ที่ผ่านมา โรงพยาบาลราชวิถี ได้ประกาศเรื่อง ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการตรวจพบแพทย์ประจําบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา จํานวน 1 รายในวันที่ 5 เมษายน 64 คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ดําเนินการสอบสวนโรค และได้พบบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อเพิ่มเติมอีก 10 ราย ส่งผลให้บุคลากรจํานวนหนึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว

ด้วยเหตุนี้ ด้านทางโรงพยาบาล จึงมีความจําเป็นที่จะต้องงดและลดการให้บริการเป็นบางส่วน จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน งดการเดินทางมาโรงพยาบาล หากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน และขอให้ทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากทางโรงพยาบาล ซึ่งจะมี ประกาศเป็นระยะๆ ในลําดับต่อไป

ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

 

ที่มา : Sanook.comโรงพยาบาลราชวิถี

 

แบ่งปัน