ศบค. สั่งปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด เป็นเวลา 14 วัน มีผลหลังเที่ยงคืนนี้!

0
67

 

วันที่ 9 เม.ย. 64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. ได้กล่าวว่า ร่างข้อกำนด ออกตามความในมาตราที่ 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 19 เห็นชอบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะ คล้ายกัน ที่ตรวจพบการระบาด มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่จำเป็น ต้องดำเนินการใระยะเร่งด่วน จำนวน 41 จังหวัด ให้ปิดเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน มีผลวันที่ 10-23 เมษายน 2564 (เริ่มมีผลเที่ยงคืนนี้)

โดยรายชื่อ 41 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุรี, นครปฐม, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, นครนายก, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ระนอง, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, นครราชสีมา, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, อุดรธานี, บุรีรัมย์, เลย, เชียงใหม่, ลําปาง, เชียงราย, ตาก, เพชรบูรณ์

2. การพิจารณาผ่อนคลายมาตรา เพื่อให้การจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันของสถานการณ์ ให้ผู้ว่าฯ สามารถตรวจสอบ กลั่นกรอง และประเมินความเหมาะสมก่อนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในการพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการกับสถานที่ที่ได้มีคำสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราว

 

ที่มา : Sanook.com

 

แบ่งปัน