ศบค.ชุดเล็ก เห็นชอบให้จัดสอบ O-NET ได้ ใน 5 จังหวัด!

0
57

 

วันที่ 20 เม.ย.2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ได้กล่าวว่า สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จึงได้ขอนายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค. ขอให้ได้มีการจัดสอบเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนหนึ่งได้กระจายไป 5 จังหวัดทั่วประเทศ มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถสอบ O-NET ได้ในครั้งก่อน

นพ.ทวีศิลป์ ได้กล่าวต่อว่า เนื่องจากป่วย ได้ประสบอุบัติเหตุ เข้าโรงพยาบาล ประสบภัยธรรมชาติ โรคระบาด รวมประมาณ 100 กว่าคน มาขออนุมัติจาก ศบค.ชุดเล็ก ได้แก่ กทม. เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และ อุบลราชธานี โดยขอจัดสอบ 5 วิชา

และกล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้รับฟังถึงมาตรการที่คุมเข้ม เช่น เว้นระยะที่นั่งสอบ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ห้องละ 20 คน ให้อากาศถ่ายเทสะดวก เตรียมห้องฉุกเฉิน ประสานทีมแพทย์ เป็นต้น จึงอนุมัติให้ สทศ.จัดสอบ O-NET ม.6 ได้

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

แบ่งปัน