กทม. ออกประกาศให้ประชาชนสวมแมสก์ตลอดเวลาแม้ในรถหากอยู่เกิน 2 คน ตรวจพบถูกปรับตามกฎหมาย

0
45

 

วันที่ 25 เม.ย. 64 พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

ใจความสำคัญระบุว่า เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มจำนวนอย่าต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2564 มีคำสั่งให้

1.ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง หรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

2.ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติจะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง(1) แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

และในเวลาต่อมา ฝ่ายกฎหมาย กรุงเทพมหานคร ได้แจงข้อกฎหมายไม่สวมหน้ากากอนามัยหากอยู่ในยานพาหนะ หรือรถยนต์ส่วนตัว 1 คน ไม่ต้องใส่ก็ได้ แต่หากอยู่ 2 คนขึ้นไป ต้องสวมใส่ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ คนที่ไม่ใส่จะถูกปรับได้ตามกฎหมาย

 

ที่มา : hfocus.org

 

แบ่งปัน