ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “ใบกระท่อม” ไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป

0
38

 

วันที่ 27 พ.ค. 64 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศว่า ใบกระท่อม ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของไทย ไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป บังคับใช้ได้ 90 วันภายหลังจากที่มีประกาศนี้

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

 

แบ่งปัน